Stone Leopard Plus Size Kimono

  • Sale
  • Regular price $ 39.95


Runs Roomy, Able to Size Down